Obelių bendruomenė Kariuomenės dieną paminės lapkričio 22 d.

Tą dieną įdomūs ir turiningi renginiai numatomi Obelių gimnazijoje ir Laivės kovų istorijos muziejuje Obeliuose.

Pirmą kartą Obeliuose lankysis Vytauto Didžiojo universiteto prof. Liudas Mažylis.

Jis 11 val. Obelių gimnazijoje skaitys pranešimą „Vasario 16-oji: prieš 100 metų ir šiandien“, kartu su šia asmenybe vyks edukacijos, diskusijos.

13 val. partizanų bunkerio atidengimas Laisvės kovų istorijos muziejaus kieme